OM BERG

HISTORIA OCH NUTID

Berg Fastighetsjuridik AB startades av Fastighetsjurist Anders Berg 2005.

Vi har under åren arbetat med bostadsrätt, hyresrätt, hyresförhandlingar, bostadsrättsombildningar och tvister inom det fastighetsjuridiska området.

Vi har numer riktat in oss mot utvecklingsprojekt, bostadsrättsombildningar, styrelseuppdrag och intygsgivning vid nyproduktion.

Verksamheten är utökad med Berg Fastighetsutveckling AB och Berg o Larsson Ekonomisk Förvaltning AB.

Inom Berg Fastighetsutveckling arbetar vi tillsammans med kunniga samarbetspartners, inom juridik, ekonomi och bygg. Även inom Berg Fastighetsjuridik arbetar vi tillsammans med kunniga samarbetspartners och konsulter för att få den kompetens som krävs för uppdraget.

2014 gick ekonom Johan Larsson in som delägare i Ekonomisk Förvaltning. Verksamheten fortsätter att utvecklas med nya kunder. Berg o Larsson Ekonomisk Förvaltning AB är ett ytterligare steg mot ett helhetskoncept för våra kunder.

 


Ditt arbete kommer att utgöra en stor del av ditt liv och det enda sättet att bli nöjd på riktigt är att göra ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska det du gör
— Steve Jobs, 2005