OMBILDNINGAR

OMBILDNINGINTYGSGIVNING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

Funderar du och dina grannar på att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt? Större inflytande över den egna bostaden och omgivningen lockar naturligtvis. Ekonomiska fördelar finns alltid. En bostadsrättsombildning kräver tid, noggrannhet och kompetens. Det omfattar flera viktiga skeden, prisförhandlingar, ekonomiska beräkningar och teknisk besiktning. Hos Berg Fastighetsjuridik finns alla svar kring ombildning till bostadsrätt och även för den första tiden som bostadsrättsförening och fastighetsägare.

Söker du en ombildningskonsult? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

 

STÖRRE FRIHET OCH LÄGRE KOSTNADER

Ombildning innebär att en bostadsrättsförening där de boende hyresgästerna är medlemmar köper sin fastighet. Därefter kan medlemmarna köpa sin bostad av bostadsrättsföreningen. Fördelarna är många. Generellt är avgift billigare än hyra. Du har rätt att renovera din bostadsrätt vilket skapar mervärde för lägenheten. Många gånger lönar sig investeringarna när det är dags att sälja bostaden. Till skillnad från hyresrätter kan bostadsrätter överlåtas och ärvas. Med större frihet kommer ökat ansvar. Är du inte redo att äga din lägenhet kan du istället bo kvar med hyresrätt.

 

TAR ENDAST BETALT FÖR LYCKADE OMBILDNINGAR

Berg Fastighetsjuridik företräder dig som är hyresgäst eller fastighetsägare vid bostadsrättsombildningar. Vi erbjuder helhetslösningar, bland annat genom utbildning av styrelsen och ekonomisk förvaltning. Våra ombildningskonsulter har en utökad ansvarsförsäkring.


Vårt fasta pris för ombildning utgår från föreningens storlek. Endast om bostadsrättsombildningen lyckas tar vi betalt. Lång erfarenhet och stort nätverk inom branschen ger lugn åt våra kunder. Vi är utsedda av Boverket att utfärda intyg angående tillförlitligheten i bostadsrättsföreningens ekonomiska planer, och vi ingår även i branschorganisationen SBB - Sveriges Bostadsrättsbildare. Samtliga boende skall känna sig trygga med sitt livs kanske största affär. Både de som köper sin lägenhet och hyresgästerna som väljer att bo kvar i hyresrätt. Bästa resultat nås genom kunskap om ekonomi, juridik och fastighetsmarknad. Under de senaste fem åren har vi ombildat över 3000 lägenheter till bostadsrätter.

Berg Fastighetsjuridik följer dig genom hela ombildningsprocessen.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

INTYGSGIVNING

En bostadsrättsförenings ekonomiska plan skall göras efter vissa kriterier och måste godkännas av två intygsgivare som är godkända av Boverket. Vi är godkända intygsgivare av ekonomiska planer och har ett nära samarbete med godkända Intygsgivare. Våra Intygsgivare har ett utökat försäkringsskydd. Anders besvarar även frågor kring existerande ekonomiska planer.

Behöver du anlita en Intygsgivare – kontakta oss här

 


Vi har mycket goda erfarenheter av Anders Berg i samband med ombildningen i vår bostadsrättsförening. Vi rekommenderar honom för uppdrag av detta slag
— Anders Forsberg ordförande Brf Minerva Drottningholm