FASTIGHETS
UTVECKLING

UTVECKLING OCH FÖRÄDLING AV FASTIGHETER

Vi tillvaratar byggnader som har förlorat sin gamla funktion, men har potential att bli nya hem eller lokaler. Det handlar ofta om ombyggnation, renovering och bostadsrättsombildning av villor, lokaler och hyreshus. Se exempel >


Vår goda kompetens bygger på lång och bred erfarenhet och vi har ett stort nätverk av kunniga samarbetspartners.


Vi söker fastighetsägare som står inför försäljning eller förädling av sin fastighet.