FASTIGHETSRÄTT - Bostadsrätt - Hyresrätt

Anlita oss för en lönsam och trygg fastighetsöverlåtelse. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om vad som krävs vid en överlåtelse av fastighet och kan biträda dig under hela processen. Sedan mitten av 90-talet har vi biträtt både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i samband med överlåtelser. Vi arbetar med avtal och tvister inom bostadsrätt och hyresrätt, hjälper till med fusion av befintliga bostadsrättsföreningar och tillsammans med samarbetspartners kan vi se över möjligheten till tredimensionell fastighetsindelning.

INTYGSGIVNING

Vi upprättar och granskar ekonomisk plan och kostnadskalkyl, utför intygsgivning av ekonomisk plan och kostnadskalkyl.  Anders Berg har styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar vid nybyggnadsprojekt och vid bostadsrättsombildning. Berg Fastighetsjuridik har ett nära samarbete med andra intygsgivare då det behövs två av Boverket godkända intygsgivare vid dessa uppdrag.

NYPRODUKTION

Vid nyproduktion är det nödvändigt med fastighetsjuridisk kompetens. Vi har lång erfarenhet av att sitta med i byggstyrelser. Vi hjälper till med ekonomisk plan och kostnadskalkyl, intygsgivning och styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar vid nybyggnadsprojekt.


UTBILDNING I BOSTADSRÄTT

Vi erbjuder utbildning till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Bristen på kunskap kan ibland vara mycket stor runt bostadsrättsfrågor och det kan finnas anledning att höja kunskapen.


Kursledare är:
Fastighetsjurist Anders Berg
Kvällskurs kl: 18:00–21:00


För mer information kontakta oss här