Maria Frankel

Har arbetat som verksamhetskoordinator i Berg Fastighetsjuridik och Berg Fastighetsutveckling AB sedan 2011. Hon har hand om alla delar i företagen som inte kräver en fastighetsjurist. Marknadsfrågor, kundkontakter, försäkringar, inköp, planering och administration..

I grunden är hon Leg sjuksköterska, rehabkonsult och yogainstruktör. Kvalifikationer som trots allt lämpar sig mycket bra för detta arbete då mångsidighet är ett måste.